Ģeometriskie simboli

Ģeometriskie simboli ir izmantoti gudrības tradīcijās visā civilizācijā, lai mūsu izpratnē ieviestu patieso nozīmi un izzināmību. Visā šajā vietnē mēs esam reproducējuši dažus ģeometriskos simbolus, kurus Percival kungs ilustrēja, un izskaidrojām to nozīmi Domāšana un liktenis. Viņš paziņoja, ka šiem simboliem ir vērtība cilvēkam, ja viņš vai viņa tos apzināti domā, lai nonāktu pie patiesības, kuru šie simboli satur. Tā kā šie simboli sastāv tikai no līnijām un līknēm, kas nav konstruēti zināmā fiziskās plaknes objektā, piemēram, kokā vai cilvēka figūrā, tie var stimulēt domāšanu par abstraktiem, bezķermeniskiem priekšmetiem vai priekšmetiem. Kā tādi viņi var palīdzēt saprast nefiziskas sfēras ārpus mūsu jutekļiem, tādējādi sniedzot ieskatu lielākajos Visuma likumos, kas izklāstīti Domāšana un liktenis.

"Ģeometriskie simboli attēlo dabas vienību nonākšanu formā un stingrībā, kā arī darītāja progresu caur materiālismu līdz patības izzināšanai un apziņai laikā un telpā un ārpus tās." –HWP

Šis Percival paziņojums patiešām ir tālejošs. Viņš saka, ka ar nodomu uztvert šo simbolu patieso nozīmi un nozīmi mēs varam zināt to, kas mums bieži šķiet nesaprotams - kas un kādi mēs esam, kā un kāpēc mēs šeit ieradāmies, Visuma mērķis un plāns. . . un tālāk.Divpadsmit nevēlamo punktu aplis


Percival mums saka, ka VII-B attēls domāšanā un liktenī - Zodiaks divpadsmit bezvārdu punktu lokā - ir visu ģeometrisko simbolu izcelsme, summa un lielākā.

 
Aplis ar divpadsmit nevēlamiem punktiem
 

„Apļa attēls ar tā divpadsmit punktiem atklāj, izskaidro un pierāda Visuma izkārtojumu un konstitūciju, kā arī visu tajā izvietoto vietu. Tas ietver gan neizpaustās, gan izpaustās daļas. . . Tāpēc šis simbols parāda cilvēka make-up un patieso stāvokli attiecībā uz visu virs un zem un iekšpusē un ārpusē. Tas parāda, ka cilvēks ir laikmeta cilvēka pasaules pagrieziena punkts, cilpa, līdzsvars un mikrokosms. ”

—HW Percival

Mr Percival iekļāva 30 lapas simboli, ilustrācijas un diagrammas, kuras var atrast gada beigās Domāšana un liktenis.Viena no ģeometriskā simbola vērtībām, salīdzinot ar citiem simboliem, ir lielāka tiešība, precizitāte un pilnīgums, ar kādu tas simbolizē to, ko nevar izteikt vārdos.HW Percival