Sazinieties ar Vārdu fondu
Mēs atzinīgi vērtējam jūsu pieprasījumus, komentārus un ieteikumus:

Word fonds, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617

Tālrunis: (585) 544-6790
Fakss: (585) 544-6975
E-pasts: logos@thewordfoundation.org